Notices/Vacancy

“निक साइमन्स अवार्ड” सम्बन्धी जानकारी

01 Oct, 2019

“निक साइमन्स अवार्ड” सम्बन्धी जानकारी

ग्रामीण क्षेत्रमा लामो समय बसेर स्वास्थ्य सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आउनु भएका स्वास्थ्यकर्मीहरु मध्येबाट छनौट गरी एकजना स्वास्थ्यकर्मीलाई उहाँको योगदानको कदर स्वरुप निक साइमन्स इन्स्टिच्यूटले हरेक बर्ष “निक साइमन्स अवार्ड” प्रदान गर्दै आएको छ । यो अवार्ड हरेक वर्ष राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र निक साइमन्स इन्स्टिच्यूटको संयुक्त तत्वावधानमा चैत्र महिनामा आयोजना गरिने “ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरुको सम्मेलन” को दौरानमा केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी (मन्त्री वा सचिव) ज्यूको हातबाट प्रदान गरिन्छ ।

यो अवार्डमा सहभागिताको लागि तलको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्छ ः
१. ग्रामीण क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थामा रहेर काम गरेको अवधि – न्यूनतम ५ वर्ष
२. व्यक्तिगत क्षमता र कार्यमूल्यांकन
३. स्थानीय समुदायको सहभागितामा कार्य गरेको
४. स्थानीय क्षेत्रको स्वास्थ्य सेवामा सुधार गर्न पहल गरेको, र
५. निजको कारणले स्वास्थ्य संस्थाको उपयोगितामा वृद्धि भएको

यदि तपाई वा तपाईको सहकर्मीले उपरोक्त मापदण्ड पुरा गर्नुहुन्छ भने यो अवार्डको लागि योग्य हुनुहुन्छ र तपाईले गरेका कार्यहरुको थप विवरणहरु स्पष्ट रुपमा तलको ढाँचामा लेखी पठाउनुहोस् ।

विवरणको ढाँचा (नमूना)

स्वास्थ्यकर्मीको नाम : हालसालै
खिचिएको
फोटो
हालको पद:  
हाल कार्यरत संस्था:  
हालको संस्थामा कार्यरत अवधि:  
काम गर्न शुरु गरेको मिति:  
सम्पर्क नम्बर: इमेल:            
संस्था प्रमुखको नाम: सम्पर्क नम्बर:
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको नाम:  
सम्पर्क नम्बर: इमेल:
स्थानीय तहको स्वास्थ्य संयोजकको नाम:  
सम्पर्क नम्बर: इमेल:

सिफारिशको आधारहरु (तपाईले गरेका तलका कार्यहरु बुँदागत रुपमा विस्तृतमा उल्लेख गर्नुहोला):
१. सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्न गरिएका कार्यहरु
२. संस्थाको पूर्वाधार विकासको लागि गरिएका कार्यहरु
३. अन्य सामाजिक कार्यहरु÷सरोकार वालाहरुसँग मिलेर विकास लागि गरिएका कार्यहरु
४. सामाजिक स्वास्थ्य सेवाको टेवा पु¥याउन गरेको कार्यहरु
५. समग्र स्वास्थ्य सेवा सुधारको लागि गरिएका कार्यहरु

 

तपाईको विवरण २०७६ मंसीर मसान्त भित्र प्राप्त हुने गरी सम्बन्धित प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालयमा पठाउनुहोला । यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागि ९८४९५९३९०८ वा ९८४१२४८४८१ मा सम्पर्क गर्नुहोला ।

“के थाहा यो बर्षको अवार्ड विजेता तपाई पो हुने हो कि ?”

Share this: