एड्भोकेसी

एड्भोकेसी (पैरवी)

निक साइमन्स इन्स्टिच्यूटले ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई प्रभाव पार्ने धारणा र नीतिहरूलाई परिवर्तन गर्ने काम गर्दछ । एड्भोकेसी र एनएसआईका अन्य कार्यक्रमहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् । नीति परिवर्तन गर्न एड्भोकेसीले घच्घच्याउँछ जसले तालिम र आरएसएसपी कार्यक्रमलाई बढाउँदछ । फिल्ड कार्यले वास्तविक सूचना सम्प्रेषण गर्दछ जसले एड्भोकेसीलाई विश्वासिलो बनाउँदछ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रत्येक ग्रामीण समुदायको एक अभिन्न अङ्ग भए तापनि सरकार र शहरमा बसोबास गर्ने जनताले प्रायः प्रशंसा गरेको देखिंदैन र उनीहरूको कार्यावस्थाबारे समेत कहिल्यै ध्यान दिएको छैन ।

एड्भोकेसीका केही प्रमुख मुद्दाहरू

  • ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाको टोलीलाई पूर्ण बनाउन आवश्यक मात्रामा उपयुक्त सरकारी पदहरूको स्थापना
  • ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्यलाई प्रवर्धन गर्न व्यवस्थापन प्रणाली लगायतका संस्थागत वातावरण विकास
  • ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरूले गरेका, प्रकाशमा नआएका कतिपय साहसिक कार्यहरूको अनुभूति
  • ग्रामीण क्षेत्रमा रही काम गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हुने व्यावसायिक एक्लोपना महशुशको न्यूनीकरण

एनएसआईले ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरूको पैरबी गर्न विभिन्न माध्यमहरू मार्फत कार्य गर्दछ: रेडियो, पत्रपत्रिका तथा जन–बोली, ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरुको वार्षिक सम्मेलन तथा खवरपत्रिका र सम्बन्धित नीति निर्माताहरूलाई ध्यानाकर्षण गराउने ।

Share this:
एनएसआईले स्वास्थ्यकर्मीहरुको लागि पैरवी गर्दछ