तालिमको फलोअप

तालिम पश्चातको फलोअप कार्यक्रम

तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीको कार्यस्थलमा सहयोग प्रक्रिया ।

तालिम पछि के त ?
तालिमको दिगो प्रभाव के हो ?
के अनुगमन तथा सहयोग कार्यक्रमले तालिमको प्रभाव विस्तार गर्न सक्छ ?

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको संयोजन र आफ्ना साझेदार संस्थाहरूको प्रशिक्षकहरूको सहयोगमा एनएसआईले विभिन्न तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूको कार्यस्थलमै गई अनुगमन गर्ने कार्यक्रमको थालनी गरेको छ ।  यस कार्यक्रम अन्तर्गत यी निम्न तत्वहरू पर्दछन् :

  • ज्ञान/सीपको मूल्याङ्कन
  • कार्य अनुकुल वातावरणको मूल्याङ्कन
  • तालिम पश्चात् स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उनीहरूको कार्यस्थलमै गई कोचिङ्ग

यो कार्यक्रमले सुपरिवेक्षकहरू, प्रशिक्षकहरू, राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पृष्ठपोषण दिन सहयोग गर्दछ । यो कार्यक्रमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र/एनएसआईका सबै तालिमहरूको अत्यावश्यक पक्षहरुको अनुगमन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । एनएसआईले आ.व. २०७५/७६ मा विभिन्न समूहमा सम्पन्न गरेको फेपलाई तलको टेबलमा देखाईएको छ ।

जिल्लाहरु

एसविए एमएलपी ओटीटीएम विएमइटी विएमइएटी एक्सरे ल्याव
बाजुरा
२९ - -
- - - -
बारा - - - - - -
दार्चुला - १२ - - - - -
कालिकोट - १५ - - -
कपिलवस्तु - १५ - - - - -
महोत्तरी - - - - - -
मुगु - - - - - -
म्याग्दी - - - - -  १
पर्वत - - - - - -
प्यूठान - १८ - - - - -
संखुवासभा ११ - - - - -
सर्लाही - - - - - -
ताप्लेजुङ्ग - १४ - - - -
तेह्रथुम - - - - -
जम्मा
४० ७४

 

Share this:
एसबिएको फलोअप