तालिम नक्सा

विभिन्न जिल्लाबाट तालिम लिएका सहभागीहरुको नक्सा

राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको निर्देशनमा तालिम साझेदारहरूको सञ्जालसँग सहकार्य गरी एनएसआईले सन् २००६ देखि २०१७–१८ सम्ममा ४९१९ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई तालिम दिइसकेको छ ।

तालिम

जम्मा

आ.व. २०१७–१८

दक्ष प्रसुतिकर्मी

स्टाफ नर्सको लागि ६० दिने

२११२

२०६
 

मेडिकल अफिसरको लागि ७० दिने

५८

मिड लेभल प्राक्टिकम

१८५९ ३१७
बायोमेडिकल उपकरण डिबीइइ ३९ १६
  विएमइटी १४३ -
  विएमइएटी २२५ १५
  विएमइटी ल्याव
६९
  कोल्ड चेन
४६
  एक्स–रे ८७
एनेस्थेसिया एएसी ९२ १८
  एएयू २२ -
  सेफ कोर्स ५६ ५६
अपरेशन थियटर तालिम व्यवस्थापन
७५ २५
अल्ट्रसाउण्ड ३८ -
जम्मा   ४९१९ ६८६

यी मध्ये ९०% भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी छन् जो पहिलेकै आफ्नै कार्यस्थलमा फर्किसकेका छन् । प्रारम्भिक अनुगमन सर्वेक्षणहरूका अनुसार धेरैजसो तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीहरूमा टिकाइराख्नु पर्ने देखिएको छ ।

Share this: