कथाहरू

कथाहरूले सन्देश प्रवाह गरी हौसला प्रदान गर्दछ — तिनीहरूले अनुभूति र नीतिहरू बदल्न सक्दछ ।

यहाँ समेटिएका कथाहरूले नेपालमा कार्यरत ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीको जीवनको झलक र अनुभूति दिन्छन् । स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच बलियो सञ्जाल निर्माण गर्नुका साथै नीति निर्माताहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने हेतुले एनएसआईले ती कथाहरू संकलन गर्दछ ।

  • लिखित कथाहरू स्वास्थ्यकर्मीको सम्मेलन, खवरपत्रिका र कहिलेकाँही फिल्डमा काम गर्ने साझेदारहरुको योगदानबाट प्राप्त हुन्छन् ।
  • रेडियो कथाहरू एनएसआईको कार्यक्रम “कर्मयोगीका कथा” बाट आएका छन् जुन नेपाली स्वास्थ्यकर्मीहरूको वास्तविक कथाहरूको लघुनाटक हो ।
  • भिडियोहरू छोटा चलचित्रहरू हुन् जुन एनएसआईले फिल्डमा गरेका काममा आधारित छन् ।

ग्रामीण स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुख र चुनौतीहरू झल्किने कथाहरू पठाउन हामी अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई पनि अनुरोध गर्दछौं । 

Share this: