अनुसन्धान

अनुसन्धान निक साइमन्स इन्स्टिच्यूटको एड्भोकेसी सम्बन्धी कार्यलाई सुदृढीकरण गर्न महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा रहेको छ । एनएसआईले मुख्यतः दुईवटा उद्देश्यका लागि अनुसन्धान गर्दछ – आफ्नो रणनीतिबारे जानकारी गराउन र एड्भोकेसी सम्बन्धी कार्यलाई सुदृढीकरण गराउन ।

अनुसन्धान शाखा अनुसन्धान समितिको सल्लाह बमोजिम तथा विभिन्न संस्थाहरुसँगको सहकार्यमा कार्य गर्दछ । अनुसन्धान शाखाले विभिन्न किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभावकारिता मूल्यांकनका कार्यहरु गर्नुका साथै एनएसआईको उद्देश्य अनुकुलका अध्ययनहरुलाई निरन्तरता दिनेछ ।

एनएसआईले हालसम्म विभिन्न विषयहरुमा गरेका अध्ययन अनुसन्धानहरु र विभिन्न माध्यममा प्रकाशित लेखहरुलाई तलको बार चार्टमा प्रस्तुत गरिन्छ ।
chart for website

Share this: